PROHLÁŠENÍ

Webová stránka Elettromec CZ s.r.o. poskytuje použití pro obecné referenční účely.

Elettromec CZ s.r.o. neposkytuje žádné prohlášení ani záruky na úplnost či správnost veškerých informací poskytnutých na těchto internetových stránkách.

V rámci politiky neustálého vývoje, Elettromec CZ s.r.o. si vyhrazuje dle svého uvážení právo změnit specifikace produktů a materiálů, bez jakéhokoliv oznámení návštěvníkům internetových stránek.

Veškeré informace poskytnuté Elettromec CZ s.r.o. jsou pod podmínkou, že osoba, která je přijímá to dělá podle vlastního rozhodnutí o smyslu a vhodnosti výrobku před jeho nákupem a používáním.

V žádném případě Elettromec CZ s.r.o. nebude odpovědná za škody jakékoliv povahy, které vyplývají z použití nebo spoléhání se na informace poskytnuté na této webové stránce nebo o produktech, na něž se vztahují.

Potenciální kupující musí ověřit s prodejcem, zda specifikace výrobku a materiálu, které tento web popisuje jsou správné pro produkt, který si kupuje.

Elettromec CZ s.r.o. zaručuje, že barvy znázorněno na těchto stránkách jsou co nejblíže reálním.