Podmínky používaní webových stránek společnosti

Vítejte na stránkách společnosti Elettromec CZ s.r.o.

Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nepoužívejte ani nestahujte žádný materiál z těchto stránek.

Ochrana osobních ύdajů

Elettromec CZ s.r.o. prohlašuje, že Vaše osobní údaje budou považovány za důvěrné a budou uchovány v zabezpečené databázi, v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních dat.

Elettromec CZ s.r.o. požaduje, aby osobní údaje poskytnuté při registraci na těchto stránkách byly pravdivé, přesné a žádá informovat o jejich jakékoli změnách.

Podle platných právních předpisů, máte právo požadovat kopii vašich osobních informací a také kdykoliv požádat o vymazání Vašich osobních údajů z naší databáze.

Zaručujete, že společnosti Elettromec CZ s.r.o. neposkytnete žádné informace nebo materiály, které by byly pomlouvačné, výhružné, obscénní, obtěžující nebo jinak nezákonné podle jakéhokoliv příslušného práva nebo které by zahrnovaly zákonem chráněný materiál někoho jiného.

Společnost Elettromec CZ s.r.o. si vyhrazuje právo dle svého uvážení smazat veškeré informace, které prostřednictvím Stránek poskytnete.

Cookies

Společnost Eletttromec CZ s.r.o. používá technologii "cookie" ke zlepšení a zjednodušení Vašeho pohybu na stránkách. Pokud nesouhlasíte s používáním cookies, můžete změnit nastavení vašeho prohlížeče tak, aby cookies nepřijímal Pokud nastavení změníte, nebudete mít přístup k některým částem webových stránek společnosti.

Webové stránky třetřích stran


Společnost ELETTROMEC CZ s.r.o. se nezavazuje monitorovat ani kontrolovat obsah webových stránek dodávaných Třetí stranou ani není odpovědná za přesnost či spolehlivost webových stránek takových třetích stran. Dále je společnost Elettromec CZ s.r.o. oprávněna na těchto Stránkách odkazy na webové stránky provozované jinými subjekty.

Omezení odpovĕdnosti
Splolečnost Elettromec CZ s.r.o. nenese v žádném případĕ odpovědnost za jakékoli přime, nepřime, následné, represivní, speciální nebo vedlejší škody (včetně, ne však výhradnĕ, škody za ztrátu obchodu, smlouvy, příjem, data, informace nebo přerušení obchodu) vzniklou nebo vyplývající z použití nebo souvislosti s užitím nebo nemožnosti použití tĕchto stránek, a to iv případech, kdy společnost Elettromec CZ s.r.o. byla na možnost takových škod.

Společnost Elettromec CZ s.r.o. nenesie v žádném případe odpovĕdnost za jakékoli závady, nepřesnosti opomenutí nebo jiné chyby nebo neaktuálnost či neautentičnost jakýchkoliv informací uvendených na tĕchto stránkách.

Platné Zákony

Každý spor a/nebo záležitost vyplývající a související s používáním této webové stránky se řídí zákony Itálie bez ohledu na ustanovení o konfliktu zákonů.

Uživatelé a společnost se neodvolatelné podřizují výhradní a výlučné pravomoci sudů Belluno, Itálie.
Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se našich podmínkách prosím kontaktujte naše sídlo:

Elettromec S.r.l.
Via dei Dendrofori, 15
32100 – Belluno Italy
Tel: +39 (0) 437 94 28 11
Fax: +39 (0) 437 94 35 31
E-mail: info@elettro-mec.com

"row_2">